Informujemy, że w dniu 30 października 2017 roku Wójt Gminy Przemęt wydał zarządzenie nr 80.2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniach 30.10.2017r. – 13.11.2017r. odbyły się konsultacje programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Konsultacje były prowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii i uwag. W okresie trwania konsultacji wpłynął jeden wniosek dotyczący Programu.

Załączniki:

– projekt programu

– wyniki konsultacji

 

 

zamieściła: Bożena Dembowa

Drukuj