Na poniedziałkowej sesji Rady Gminy Przemęt przyjęto Roczny Program Współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Program Współpracy został przyjęty przez Radę Gminy Przemęt.

Dokument określa cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Gminy Przemęt z organizacjami, wskazuje na priorytetowe zadania publiczne, a także formułuje tryb powoływania  i zasady i działania komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe.

Plik do pobrania: program współpracy na 2018 r

 

zamieściła: Bożena Dembowa

Drukuj