Zadanie pn. „Budowa ulicy Konwaliowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Mochy.”  

Inwestycja została zrealizowana w 2016r. Wartość inwestycji wynosi: 476 567,37 zł brutto, natomiast wartość dotacji celowej z budżetu państwa wynosi: 206 214,00 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane  w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.