Zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej- zadanie nr 2- wraz z odwodnieniem powierzchniowym w Siekowie. Zamówienie obejmowało:

  • wykonanie odcinka drogi z kostki brukowej na długości 108 mb i szerokości 3,0 mb wraz z odwodnieniem powierzchniowym;
  • oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 18 225,00 zł brutto na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
ze środków Województwa  Wielkopolskiego.

Wartość inwestycji wynosiła: 61  693,73 zł brutto.

Wykonawcą robót było BRUKARSTWO-HC Firma Usługowo-Handlowa Henryk Cieplik
z siedzibą w Lesznie.

Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.