Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości (Wieleń , działki oznaczone nr: 30/28 i 30/32) przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej na 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI – Wieleń dz. nr 30/32

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI- Wieleń dz. nr 30/28

 

 

Drukuj