Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

XLVIII sesja Rady Gminy Przemęt

Dnia 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00
w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się
XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt.

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2017 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. o zaliczeniu ulicy Konwaliowej w miejscowości Mochy do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt nieruchomości położonej w Mochach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemęt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2017 – 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r.:
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,
  3. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych,
  5. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
  6. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  8. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
  9. Głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
  10. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors