Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby Urzędu Skarbowego w celu wysłania zeznań drogą elektroniczną.

W każdą środę do czasu zakończenia akcji PIT, pracownicy Urzędu Skarbowego w Wolsztynie w godzinach od 8.00 do 15.00  będą udzielać informacji na temat możliwości składania deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu. Osobom zainteresowanym udostępnione zostanie stanowisko komputerowe z zainstalowaną aplikacją do wypełniania i przesłania zeznań drogą elektroniczną. Pracownik Urzędu podpowie, jak wypełnić zeznanie roczne przy wykorzystaniu aplikacji e-deklaracje oraz pomoże przesłać elektronicznie wypełnione zeznanie do właściwego urzędu skarbowego.

UWAGA!

Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie za 2017 rok drogą elektroniczną, powinni zabrać ze sobą:

  1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku za 2017 rok:
  • informacje od płatników np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C,
  • nr PESEL dzieci w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej,
  • dokumenty potwierdzające odliczenie;
  1. Informację na temat kwoty przychodu (ogółem) wykazanej w zeznaniu za rok poprzedni tj. w PIT za 2016 rok;
  2. Dokument tożsamości.