Urząd Gminy w Przemęcie przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018 w terminie do dnia 31.01.2018 r. ( jednolity tekst ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) .

 

 

zamieściła : Bożena Dembowa