Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne.

Informacja (pdf)