Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie informuje, iż w celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku złożenia zeznań rocznych za 2017 rok, pracownicy Urzędu Skarbowego w Wolsztynie będą pełnili dyżury w siedzibach Urzędów Gmin:

 • Przemęt – 12 marca 2018r. w godzinach 9.00-13.00 oraz 9 kwietnia 2018r. w godzinach 9.00-13.00

 • Siedlec – 5 marca 2018r. w godzinach 9.00-13.00 oraz 16 kwietnia 2018r. w godzinach 9.00-13.00.

W czasie dyżurów pracownicy będą udzielać informacji na temat możliwości składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną oraz przyjmować zeznania podatkowe.

Osobom zainteresowanym udostępnione zostanie stanowisko komputerowe z zainstalowaną aplikacją do wypełniania i przesłania zeznań drogą elektroniczną. Pracownik Urzędu podpowie, jak wypełnić zeznanie roczne przy wykorzystaniu aplikacji e-Deklaracje oraz pomoże przesłać elektronicznie wypełnione zeznanie do właściwego urzędu skarbowego.

UWAGA!

Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie za 2017 rok drogą elektroniczną, powinni zabrać ze sobą:

 1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku za 2017 rok:

  • informacje od płatników np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C,

  • nr PESEL dzieci w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej,

  • dokumenty potwierdzające odliczenie;

 1. Informację na temat kwoty przychodu (ogółem) wykazanej w zeznaniu za rok poprzedni tj. w PIT za 2016 rok;

 2. Dokument tożsamości.