Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach zajęło II miejsce  w konkursie zorganizowanym przez Związek Międzygminny “Obra” na zbiórkę makulatury, baterii i odzieży. Zgodnie z regulaminem, organizator przy dokonywaniu oceny wziął pod uwagę nie tylko ilość zebranych odpadów, ale również udział w następujących akcjach:

  • Sprzątaniu Świata- Kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym z ważniejszych celów edukacji przedszkolnej. Dzieci już od najmłodszych lat uczą się pozytywnego stosunku do przyrody – jej ochrony teraz i w przyszłości. Coroczna akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.        21 września wzięliśmy udział w jesiennym sprzątaniu gminy, w ramach 24 EDYCJI AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA “NIE MA ŚMIECI- SĄ SUROWCE”, której organizatorem jest Związek Międzygminny Obra. Tuż po godz. 9:00 wszystkie grupy przedszkolne rozpoczęły przygotowania do wielkiego sprzątania. Wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci udaliśmy się sprzątać plac przedszkolny, teren wokół przedszkola i pobliski las.  Dzieci zbierały wszystkie napotkane śmieci – były to porzucone butelki i puszki po napojach, opakowania po chipsach, papierki i inne.Udział przedszkolaków w akcji “Sprzątania świata” był dla nich wielkim wyzwaniem i wspaniałą lekcją przyrody.
  • Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej- 31 października w naszym przedszkolu odbyła się Olimpiada Ekologiczna dla dzieci 6-letnich przeprowadzona przez panią Anetę Hamrol
    w ramach konkursu zorganizowanego przez Związek Międzygminny “Obra”. Olimpiada miała na celu: kształtowanie u dzieci postawy dbania i szanowania przyrody, pogłębienie wiedzy na temat środowiska naturalnego, jego fauny i flory oraz rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
  • Sadzenie drzewek i krzewów w mocheńskim parku-  W środę 4 października społeczność przedszkola-obsługa, nauczycielki, rodzice i dzieci brali aktywny udział w pracach w naszym parku przy Starej Mleczarni. Pod fachowym okiem pani projektantki i pani wójt Doroty Gorzelniak wszyscy równali i wygrabiali ziemię, sadzili krzewy i drzewa.

Dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za aktywny udział i zaangażowanie się w zbiórkę odpadów.

Za zajęcie II miejsca otrzymaliśmy dyplom, książki oraz wycieczkę ekologiczną dla dzieci z najstarszych grup.

Aneta Hamrol