Urząd Gminy w Przemęcie przyjmie na staż 2 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotne oraz spełniające kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko- pracownik obsługi biurowej.

Dodatkowe wymagania:

  • wykształcenie min. średnie,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • sumienność,
  • zdolności organizacyjne.

Oferty zawierające podanie o staż, życiorys oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje prosimy składać do dnia 26 lutego 2018 roku w sekretariacie urzędu pok. nr. 24.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Karolina Chlebowska tel. 65 615 69 62, pok. nr 23 oraz Pani Liwia Sterna tel. 65 615 69 64, pok. nr 26.