Podczas LI sesji VII kadencji Rady Gminy Przemęt, która odbyła się 28 marca 2018 roku, radni Gminy Przemęt wystosowali apel do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przeprowadzenie prac konserwacyjnych na ciekach melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy Przemęt.

Treść apelu