Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy
i potrzeby lokalnego środowiska.

Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję, ma też swój Dzień – 11 marca.

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa, składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, zadowolenia z osiągniętych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim mieszkańcom.

Życzymy wytrwałości i odwagi w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, mnóstwo pozytywnej energii
i przyjaznych ludzi, z którymi przyjdzie się Państwu spotkać

 

                                Wójt Gminy Przemęt

                                    mgr inż. Dorota Gorzelniak