Urząd Gminy Przemęt podaje poniżej treść pisma Głównego Lekarza Weterynarii oraz opracowane przez niego dokumenty, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych w przepisach rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF.

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii