“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego”.

 

Inwestycja zakłada:

– budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego o długości ok.    756 mb i szerokości 3 m o nawierzchni z kostki betonowej i kostki granitowej,

– budowę oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo- rowerowej.

 

Termin zakończenia zadania wyznaczony jest na czerwiec 2018 r.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 685 140,83 zł, z czego planowana wysokość dofinansowania wynosi: 381 951,00  zł.

 

Wykonawcą robót jest ZPHU KRUKBET Jan Kruk z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Przemęckiej 10.