Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

LII sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt

Dnia 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14:00
w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się
LII sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt.

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Przemęcie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 9 na powiększenie zasobu lokalowego Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Przemęcie.
 14. Zapoznanie z nowymi zasadami szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych w świetle ustawy z dnia 22 marca 2018 r., o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
 15. Informacja z wykonania zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 Gminy Przemęt.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Sesja LII dnia 23 kwietnia 2018 r.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors