Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

LIII sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt

Dnia 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się LIII sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt.

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Przemęt w sezonie letnim 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. E. Tomińskiego w Buczu.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2017 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  1. omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt na rok 2017, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2017,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2017 rok,
  5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2017 rok,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2017,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors