Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje o planowanych wyłączeniach wody w miejscowościach: Przemęt, Nowa Wieś, Perkowo, Solec, Solec Nowy, Błotnica, Radomierz, Olejnica oraz Górsko. Dokładny harmonogram wyłączeń dostępny jest na stronie PPK pod adresem: https://ppk-przemet.pl/Przerwy-w-dostawie-wody.htmlx

Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.