Informujemy, iż od dnia dzisiejszego tj. od 25 maja 2018 roku  we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Urząd Gminy Przemęt podjął szereg działań zmierzających do dostosowania się do nowych regulacji prawnych i zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Szczególnie widoczny dla załatwiających sprawy klientów jest proces związany z wypełnieniem obowiązku informacyjnego. Przepisy RODO nakładają na Wójta Gminy Przemęt (Administratora danych) w momencie pozyskiwania danych wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec każdej osoby, której dane pozyskał. Od dziś zwiększa się zakres danych, o których należy poinformować osobę od której są one pozyskiwane i której dotyczą.

Poniżej oraz w zakładce „RODO w UG Przemęt”  znajdziecie Państwo Ogólną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt sporządzoną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dodatkowo na stanowiskach merytorycznych, tablicach informacyjnych oraz w Biurze Obsługi Klienta znajdują się klauzule informacyjne z zakresu konkretnych realizowanych w Urzędzie Gminy spraw. Pracownicy podczas zbierania danych osobowych poinformują Państwa o przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy Przemęt zgodnie z przepisami RODO.