Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożyła wniosek pn: ”Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach konkursu
7.2 poddziałanie 7.2.2 Usługi Społeczne i zdrowotne.

Wniosek zakwalifikował się w I etapie konkursu utrzymując się na wysokim 14. miejscu (z pośród 44 wnioskujących), otrzymując 103,5 pkt. (max. ilość punktów do uzyskania  120,5, min. ilość punktów do uzyskania 79,5pkt) i został skierowany do dalszej negocjacji. Wartość projektu to 2 175 400,00zł, natomiast maksymalne dofinansowanie to  2 066 630,00zł.

Pokładamy duże nadzieje, że uda nam się zakwalifikować do kolejnego etapu. Udałoby nam się dzięki temu utworzyć dzienny dom pomocy dla seniorów w Błotnicy oraz utworzyć 4 kluby seniora w Przemęcie, w Mochach, w Buczu i Kaszczorze. Projekt realizowany byłby w partnerstwie z fundacją Sztuka dla ludzi.