W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 roku  pod pozycją 4859 ukazała się Uchwała nr XLIX/343/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach gminy Przemęt, gminy Siedlec i gminy Wolsztyn oraz rzece Obrze.

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby zainteresowane o zapoznanie się z ww. uchwałą.