Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

UWAGA! Planujesz zakup działki nad jeziorem? Przeczytaj!

mapa

Na terenie gminy Przemęt w miejscowościach Przemęt, Perkowo, Górsko i Radomierz coraz częściej dochodzi do sprzedaży działek nad jeziorem. W większości przypadków działki te stanowią grunty rolne oraz leśne i tylko w takim celu mogą być wykorzystywane.

Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który uprawniałby właścicieli nieruchomości do zmiany sposobu ich zagospodarowania, tj. postawienia lub wybudowania obiektów budowlanych (także tych nietrwale związanych z gruntem).

Zamierzenia budowlane na działkach niezabudowanych nieobjętych planem wymagają ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji wydawanej przez Wójta Gminy Przemęt. Decyzję taką można uzyskać w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z warunków jest odpowiednie, legalne sąsiedztwo dostępne z tej samej drogi publicznej. Natomiast istniejąca na przedmiotowych terenach zabudowa często postawiona jest niezgodnie z przepisami prawa, bez pozwoleń na budowę. Stanowi ona samowolę budowlaną, a jako taka nie może stanowić podstawy ustalenia wymagań dla nowej zabudowy. Tym samym dla tych terenów niemożliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym planując zakup działki warto upewnić się wcześniej, czy na wybranej nieruchomości można zrealizować planowaną inwestycję. Informację na ten temat można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego pok. nr 12 lub pod numerem tel. 65 615 69 72.

Informuję ponadto, że Gmina Przemęt posiada wyznaczone tereny letniskowe w miejscowościach Wieleń, Osłonin, Starkowo, Olejnica, Perkowo, które nie zostały jeszcze w całości zainwestowane.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors