10 lipca 2018r. Gmina Przemęt podpisała umowę na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Lipowej w miejscowości Popowo Stare o wartości 2 100 000,00 zł. Generalnym wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi. Do końca października 2018r. na ul. Lipowej na odcinku ok. 1 km zostanie położony nowy dywanik asfaltowy, przebudowany zostanie chodnik oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Przygotowała: Maja Flieger