03 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Panem Pawłem Katarzyńskim. Tematem spotkania były prowadzone inwestycje w pasie drogi wojewódzkiej nr 305 (odcinek Wieleń-Kaszczor-Mochy) uwzględniające zgłaszane wcześniej uwagi ze strony mieszkańców.