Trwają praca przy budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej Perkowo-Wieleń. Wykonawcą prac jest Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne. Nitka sieci, która powstanie, będzie miała za zadanie odciążyć oczyszczalnie w Przemęcie i skierowanie ścieków z Moch i Nowej Wsi do oczyszczalni w Wieleniu. Docelowo natomiast, już po planowanej rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przemęcie wszystkie ścieki trafia właśnie do niej. Jak zaznacza prezes PPK, Andrzej Smolarek, koszt samodzielnie prowadzonej inwestycji, czyli budowy 8,5 km sieci kanalizacyjnej, wyniesie około 800 tys. zł, co w stosunku do kosztorysowej wyceny, wynoszącej 2 mln zł, jest dużą oszczędnością. To ważne, bo niższa cena inwestycji to niżesz cena odbioru ścieków.