Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekowie zaprasza do wzięcia udziału w Turnieju FIFA 18, który odbędzie się 22 lipca 2018 r. na sali wiejskiej w Siekowie.  Szczegóły oraz regulamin dostępny tutaj: Regulamin_FIFA_18