Zakończono prace polegające na przebudowie ul. Konwaliowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radomierz.  Dokonano odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi i nawierzchnią drogi z kostki betonowej.

Wykonawcą inwestycji był: DROMAR BIS Marcin Marszałek z Nowej Wsi.

Całość inwestycji wyniosła: 380 640,57zł