Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Druga sesja VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

Dnia 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się

druga sesja VIII kadencji Rady Gminy Przemęt.

 

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Prezesa Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie za rok 2018 oraz przedstawienie planów na lata 2019 – 2023.
 8. Informacja z działalności Związku Międzygminnego Obra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji Rady Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „OBRA”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt
  na 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
  z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
  w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors