Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac)  powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Główne cele kampanii (edycja listopadowa) na rok 2018 to:

  • nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV oraz zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego, w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD).
  • wzmocnienie przekazu, że rozmowa na te tematy z bliskimi, może przyczynić się do lepszej edukacji, wyższej świadomości na temat konieczności wykonywania testu w kierunku HIV, a w konsekwencji spadku liczby zakażających się osób;
  • promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby miała ona swój początek w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

PLAKAT

 

Informacja o punktach konsultacyjno- diagnostycznych, zlokalizowanych w 26 miastach w całej Polsce, które wydłużają swoje godziny pracy dostępna jest tutaj: DYŻURY W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA TESTOWANIA