W miejscowości Nowa Wieś zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe” w ramach VIII edycji konkursu pn. „ Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach inwestycji  wykonano uporządkowanie terenu , wyrównanie i utwardzenie pod siłownie zewnętrzną. Wykonano boisko sportowe z systemem nawadniania, boisko wyposażono w bramkami do piłki nożnej i zabezpieczenie poprzez zamontowanie piłkochwytu. Zamontowano również słup z dwoma reflektorami, który  oświetla teren  o zmroku.  Zamontowano również ławki oraz stoły.

Informację przygotował:

Piotr Szudra