Zakończono roboty budowlane związane z budową drogi na ulicy Polnej w miejscowości Bucz i na ulicy Leśnej w miejscowości Barchlin wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Zamówienie obejmowało:

– wykonanie odcinka drogi z kostki betonowej na długości 807 mb i szerokości zmiennej od 4,0 mb do 5,0 mb wraz z odwodnieniem powierzchniowym,

– wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 118 500,00 zł  na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Wartość inwestycji wyniosła: 656 680,27 zł brutto.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR-BIS Marcin Marszałek  z Nowej Wsi ul. Powstańców Wlkp. 41.