Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Czwarta sesja VIII kadencji Rady Gminy Przemęt

Dnia 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 1000
w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się
czwarta sesja VIII kadencji Rady Gminy Przemęt. 

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z drugiej i trzeciej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/381/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 roku  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r.:
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,
  3. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych,
  5. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
  6. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  8. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
  9. Głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
  10. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 17. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta poprzedniej kadencji 2014-2018.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors