Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barchlin oraz w miejscowości Bucz została zakończona w dniu 31.10.2018r. Budowa kosztowała 5 934 390,31 zł. Gmina Przemęt na realizację powyższego przedsięwzięcia otrzymała pożyczkę w wysokości 4 727 181,46 zł udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jest to pożyczka umarzalna do wysokości 30%. Pozostałą kwotę Gmina Przemęt pokryła z własnego budżetu.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej  o długości ok. 16,5 km wraz z 9 przepompowniami ścieków oraz 365 studzienkami przyłączeniowymi.

www.wfosigw.poznan.pl

 

Informację przygotowała:

Maja Flieger