W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z ternu Gminy Przemęt, które dotyczyło bieżących spraw związanych z oświatą. W spotkaniu wzięli udział włodarze gminy: Wójt Gminy Przemęt – pan Janusz Frąckowiak i Zastępca Wójta – pan Waldemar Kalitka.

Pan Wójt podziękował wszystkim dyrektorom za udział w uroczystości setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i wyzwolenia Przemętu oraz podziękował uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ze Starkowa i Radomierza za przygotowanie części artystycznej, a Zespołowi Szkół w Przemęcie za organizację uroczystości w  dniu 4 stycznia b.r. z okazji 15 rocznicy nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich oraz setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Podziękował także za organizację XXII Przeglądu Widowisk Jasełkowych, które odbyły się w dniu 8 i 9 stycznia b.r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starkowie.

Podczas spotkania omówiono zasady rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, kierownik GOPS w Przemęcie przedstawiła wieloletni program rządowy “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przedstawiono także kalendarz wydarzeń kulturalnych oraz program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przemęt.

Joanna Karkowska