Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

UWAGA ROLNICY !!! Nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego

Gmina Przemęt informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot kosztów zakupionego paliwa rolniczego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Przemęt w pok. nr 1:

  • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Przypominamy, iż dzierżawcy winni ze sobą zabrać umowy dzierżaw do wglądu.

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1340 ze zm.) – limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zmiana dotyczy hodowców bydła, którzy mogą ubiegać się, poza kwotą zwrotu w wysokości 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Będzie to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP).

Przed złożeniem wniosku o zwrot paliwa akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  należy uzyskać z ARIMR pisemne potwierdzenie informacji o DJP za 2018 r. Uzyskaną informację należy dołączyć do wniosku i złożyć w Urzędzie Gminy.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest dostępny na stronie tut. Urzędu, w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Biurze Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 615 69 59 lub w Urzędzie Gminy Przemęt pok. nr 1.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors