W związku z wejściem w życie z dniem 01.03.2019r. nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt informuję, że zmianie uległ dzień oraz godziny przyjęć  interesantów  przez Wójta, Zastępcę Wójta oraz Sekretarza Gminy Przemęt.

Nowym dniem przyjęć osób zainteresowanych jest czwartek w godzinach 14:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania pod numerem telefonu 65 615 69 49 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przemęt pok. nr 24.