8 lutego 2019 roku mieszkańcy wsi Siekówko zebrali się, aby wybrać sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję. W zebraniu uczestniczyli  Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Waldemar Kalitka, specjalista d/s gospodarki wodno-ściekowej PPK w Przemęcie, Sławomir Kaźmierczak, radny Gminy Przemęt, Szymon Wojciechowski, sołtys Tadeusz Ligma oraz mieszkańcy wsi. Na stanowisko sołtysa kandydowały dwie osoby – dotychczasowy sołtys Tadeusz Ligma i Maria Wiśniewska. W wyniku głosowania sołtysem został ponownie Tadeusz Ligma. Została również wybrana Rada Sołecka w następującym składzie:
1.    Wiesław Bartkowiak
2.    Alina Dominiak
3.    Alicja Mikitiuk-Michalewicz
4.    Grzegorz Obiegała
5.    Arkadiusz Prais
6.    Bogumiła Prais
7.    Maria Wiśniewska
8.    Marta Zielinska