W celu jak najszybszego otwarcia mostu w Osłoninie, w poniedziałek tj. 03.06.2019r nastąpi kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie w sprawie oceny stanu mostu.

Na podstawie oceny i decyzji PINB zezwalającej na prowadzenie prac, Gmina Przemęt jest gotowa we wtorek tj. 04.06.2019r przystąpić do realizacji ustaleń decyzji.