Powiatowy Dzień Strażaka i otwarcie nowej remizy w Buczu odbyło się 11 maja br. W obchodach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Przemęt.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem ks. Mariusza Ziemka proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Barbary w Buczu. Po mszy nastąpił przemarsz pod nowo wybudowaną remizę strażacką prowadzoną przez grupę Mażoretek “Vena”, za nią Młodzieżowa Przemęcka Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe, zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Przemęt. Pod remizą OSP nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Przemęt – druh Janusz Frąckowiak, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP- druh Stanisław Wolniczak, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie – druh Henryk Żok, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemęcie – druh Józef Pauch, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wolsztynie – brygadier Sławomir Śnita, Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt – Elżbieta Wita, Kapelan Strażaków Powiatu Wolsztyńskiego – ojciec Tadeusz Kala, Członek Zarządu Powiatu Dorota Gorzelniak, Proboszcz parafii Bucz – ks. Mariusz Ziemek, Weteran strażaków z Bucza – druh Alojzy Pawłowski, Radny wsi Bucz – druh Tomasz Maciejewski. Następnie poświęcenia nowej strażnicy dokonał kapelan strażaków ojciec Tadeusz Kala wraz z proboszczem parafii Mariuszem Ziemkiem. W dalszej kolejności wszyscy zgromadzeni zwiedzali nowo otwartą remizę. Prezes OSP Bucz Robert Pawłowski zaprosił na pozostałą część uroczystości do sali wiejskiej. Oficjale otwarcie Obchodów Powiatowego Dnia Strażaka i powitania gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie druh Henryk Żok. Za zasługi dla pożarnictwa na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemęcie, wręczono odznaczenia; Złotym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony druh Władysław Leśniczak –  wieloletni naczelnik Gminy Przemęt, za bezinteresowne wspieranie strażaków naszej Gminy; za wspieranie jednostek i strażaków w swych środowiskach  Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni ks. Edmund Magdziarz – wieloletni były proboszcz z Przemętu ks. Ryszard Penczyński – proboszcz z Moch, druh Stanisław Skorupka – OSP Mochy, a Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa – druh Marcin Matuszak.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Wójt Gminy Przemęt serdecznie podziękował Krzysztofowi Szyszka właścicielowi firmy ” Grafitex” z Bucza za budowę strażnicy oraz strażakom i osobom, które aktywnie brały udział przy jej budowie.