Na terenie Gminy Przemęt rozpoczęto mechaniczne profilowanie dróg gruntowych.