Przypominamy, że zgłoszenia na ławników należy składać w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Gminy Przemęt pokój nr 15 ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub za pośrednictwem poczty (data wpływu do urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 czerwca 2019r.

Dnia 29 i 30 czerwca br. (sobota, niedziela) będzie pełniony dyżur w Urzędzie Gminy Przemęt, podczas którego przyjmowane będą zgłoszenia:

  • 29.06 (sobota)- 11.00-12.00
  • 30.06 (niedziela)- 15.00-16.00

Informacje szczegółowe w Biuletynie Informacji Publicznej.