Uwaga przedsiębiorcy!

Tylko do 27 lipca 2019 r. można składać oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Obowiązek złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej wprowadziła tak zwana ustawa o cenach prądu, która zakłada zamrożenie stawek – na poziomie z 2018 roku – przez cały 2019 rok. Weszła w życie 29 czerwca 2019 r. Zgodnie z ustawą wysokość rachunków pozostanie bez zmian dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na przykład Lasów Państwowych. Według szacunków Ministerstwa Energii, dzięki nowym przepisom 98 procent odbiorców energii elektrycznej zostanie ochronione przed wzrostami cen prądu w ciągu całego 2019 roku.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/energia/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczen

 

Informację przygotował:

Michał Żok

Inspektor