Tegoroczne Dożynki Wiejskie w Perkowie odbyły się 17 sierpnia i rozpoczęły się tradycyjnie korowodem dożynkowym, w czasie którym nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Piaskowej. Po przecięciu wstęgi mieszkańcy Perkowa podziękowali Panu Bogu za zebrane plony. Na początku uroczystości Sołtys Wsi Perkowa Wojciechowski Szymon powitał mieszkańców oraz zaproszonych gości, Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka, wice wójta Waldemara Kalitkę oraz radną wsi Wieleń Monikę Maćkowiak. Wójt bardzo podziękował mieszkańcom za tak wspaniale przygotowaną uroczystości i wspólnie z zaproszonymi gośćmi wręczyli sołtysowi bochen chleba, którym poczęstowano mieszkańców Perkowa.W dalszej części uroczystości szczere zainteresowanie widzów wzbudziły występy dzieci z Perkowa. Uczestnicy dożynek mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji- dmuchane zamki, konkurencje sportowe.
Na koniec mieszkańcy miło spędzili czas bawiąc się do białego rana.