Zgodnie z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie podajemy treść ulotki informacyjnej  odnośnie zagrożenia chorobą Afrykański pomór świń, celem zwiększenia świadomości w społeczeństwie

Ulotka informacyjna