W środę byliśmy w Słupsku na strzelnicy. Gdy przyjechaliśmy na miejsce,
Instruktor objaśnił nam zasady bezpieczeństwa. Pokazał jak strzelać z broni
i jak się nią posługiwać. Kiedy poznaliśmy zasady, pierwsza grupa
poszła z Panem Instruktorem na stanowiska, a kolejne sześć osób czekało na swój
pierwszy strzał. Po skończonej zabawie zostały wręczone medale i dyplomy dla najlepszych 6 osób. Wręczał je nam Robert Kraskowski, reprezentant Polski na trzech olimpiadach.