Przypominamy, że w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 15:00 w tutejszym urzędzie będą przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, którzy przyjmą wnioski wraz z załącznikami na dofinansowanie 5000+ dla jednostek OSP. Prosimy o przybycie osób reprezentujących daną jednostkę wg danych zawartych w KRS tj. Prezes jednostki reprezentuje ją samodzielnie, albo wiceprezes + skarbnik. Dzięki obecności osób upoważnionych do reprezentacji będzie możliwa ewentualna korekta wniosków. Aktualny wydruk danych jednostki z KRS musi być zaparafowany na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji danej jednostki wg wzoru powyżej. Każda jednostka OSP wnioskując o dotację musi posiadać rachunek bankowy. Ponadto wnioski można składać również samodzielnie w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie do dnia 10 września 2019 r. włącznie.

przykładowy wniosek – otwórz

propozycje wydatkowania środków – otwórz