18 września br. z okazji kongresu akustyków w przemęckiej Farze odbył się koncert organowy. Profesor Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach dał wspaniały koncert muzyki Jana Sebastiana Bacha oraz Feliksa Nowowiejskiego. Koncert zgromadził sporą ilość miłośników muzyki organowej. Zebranych w kościele melomanów powitali ksiądz proboszcz Edmund Jaworski oraz Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak, którzy wspólnie zaprosili do wysłuchania koncertu.