W dniu 03.09.2019r. w Urzędzie Gminy Przemęt podpisano umowę na realizacje  zadania którego przedmiotem jest : „Przebudowa(utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienia)drogi gminnej, dz. ewid. nr 254 w m. Poświętno gmina Przemęt””. Wykonawcą w/w zadania jest firma działająca jako  konsorcjum  firm: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Piotr Zygmanowski,  Zakład CIESIELSKO TRANSPORTOWY- Włodzimierz Jęśkowiak.

W imieniu Gminy Przemęt umowę podpisał Zastępca Wójta Gminy Przemęt Waldemar Kalitka przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Przemęt Bożeny Ćwiklińskiej.

Informację przygotowała: Sylwia Szaranek