16 października to Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca, powołany
z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Tradycyjnie już z tej okazji WOŚP w całej Polsce organizuje bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy w ramach programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować. W ten sposób głównie w szkołach popularyzuje się wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie odbyło się bicie rekordu, w którym wzięli udział Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, dyrektor ZSP pani Wiesława Woś oraz prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Szkoły” pan Mieczysław Jędrzychowski. Akcja okazała się bardzo dobrą praktyka nie tylko dla uczniów, którzy w obliczu wyzwania będą potrafili udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.